ביטוח מנהלים

מהו ביטוח מנהלים?
ביטוח מנהלים הוא אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל, בנוסף לקרנות הפנסיה וקופות הגמל.
אפיק חיסכון זה מיועד לטווח ארוך, עד שהמבוטח מגיע לגיל פרישה (67 לגבר, 64 לאישה). בהגיעו לגיל פרישה הוא מקבל תשלום קצבה חודשית מהכספים שצבר.

מה כולל ביטוח מנהלים

כיצד נקבע גובה הקצבה החודשית שיקבל המבוטח?
גובה הקצבה שיקבל המבוטח עם פרישתו מעבודה, ייקבע ביום הפרישה עצמו, בהתאם לסכום שהצטבר בחיסכון לאורך השנים וכן על סמך חישובים אקטואריים נוספים.
הסכום שיצליח המבוטח לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

הטבות מס
על מנת לעודד שכירים לחסוך לגיל פרישה, מדינת ישראל מעניקה הטבות מס לחוסכים, עד לתקרת שכר הקבועה בחוק.
הטבת מס בביטוח המנהלים נעשית במועד ההפקדה.

למה דווקא ביטוח מנהלים?

 

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי