גילוי נאות

שגיא יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע”מ, פועלת על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ועיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני התשס”ה 2005.

בהתאם לחוק זה שגיא יוגב הינה סוכן ביטוח פנסיוני ואיננה יועץ פנסיוני.

שגיא יוגב הינה חברה בת של “מגדל חברה לביטוח בע”מ” ובעלת זיקה לגופים המוסדיים המפורטים להלן, לשיווק מוצרי ביטוח ומוצרים פנסיוניים.

השתלמות גמל ביטוח פנסיה
מיטב דש גמל ופנסיה  בע”מ מיטב דש גמל ופנסיה  בע”מ מגדל חברה לביטוח בע”מ מקפת אישית בע”מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ כלל חברה לביטוח בע”מ מבטחים החדשה בע”מ
אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע”מ אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע”מ הפניקס חברה לביטוח בע”מ כלל פנסיה וגמל בע”מ
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע”מ ילין לפידות  ניהול קופות גמל בע”מ הראל חברה לביטוח בע”מ הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע”מ
כלל פנסיה וגמל בע”מ כלל פנסיה וגמל בע”מ מנורה מבטחים חברה לביטוח בע”מ הראל ביטוח ופיננסים בע”מ
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ אליהו חברה לביטוח בע”מ הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בע”מ
אנליסט קופות גמל בע”מ אנליסט קופות גמל בע”מ הכשרה חברה לביטוח בע”מ איילון פיסגה מנהלים בע”מ
הראל גמל והשתלמות בע”מ הראל גמל והשתלמות בע”מ איילון חברה לביטוח בע”מ אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בע”מ
הפניקס פנסיה וגמל בע”מ הפניקס פנסיה וגמל בע”מ
אי.בי.אי גמל בע”מ אי.בי.אי גמל בע”מ

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי