טפסים שימושיים

אתר מעסיקים – חוברת הנחיות ובה מפורטים כל המודולים במקום אחד לשימוש באתר מעסיקים

שירות חינם לסיוע נפשי ותמיכה רגשית ללקוחות קבוצת שגיא יוגב

טופס משולב – הרשאה לכניסה לאתר מעסיקים ומילוי טופס 161 וטופס הרשאה לחתימה מרחוק

הנחיות לביצוע חתימות מעסיק מרחוק

טופס אישור המעסיק למורשה חתימה באמצעות מערכת הטפסים

נספח ב’ – תצהיר מעסיק להשבת תשלום שהופקד ביתר

נספח ב’1 – אישור עובד לביצוע השבת תשלום שהופקד ביתר מקופת גמל

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי