כלים מקצועיים

מושגים משוק ההון

אופציה
חוזה בין קונה למוכר האופציה המאפשר לקונה לקבל זכות רכישה של נכס פיננסי במחיר ובזמן הקבוע באופציה.

אג”ח
אגרת חוב המונפקת על ידי בנק, ממשלה, חברה מסחרית או קונצרן גדול במטרה לגייס הון מהציבור בתמורה להבטחת תשואה בתוך פרק זמן נקוב.

ארביטרז’
רווח ודאי ללא סיכון המתקבל מרכישת נכס במחיר נמוך ומכירתו במחיר גבוה.

ברוקר
אדם מוסמך על ידי הבורסה לניירות ערך לבצע פעולות של קנייה ומכירת ניירות ערך שונים.

דיבידנד
חלוקת רווחי החברה לבעלי המניות בחברה, בהתאם לשיעור האחזקות של כל אחד.

דיפלציה
מצב הפוך מאינפלציה בו מתרחשת ירידת ערך של סחורות ושירותים.

חבר בורסה
גוף בעל היתר לבצע פעולות של קנייה ומכירה בפקודה של משקיעים, באולמות המסחר בבורסה.

מדד (Index)
איחוד של ניירות ערך רבים למדד אחד משולב המשקף את מצבו של המשק כולו.

ניהול תיקי השקעות
ניהול של כמה סחורות פיננסיות של אותו משקיע במטרה להשיג עבורו את התשואה הגבוה ביותר במינימום סיכון.

נוסטרו
חשבון שבאמצעותו חבר בורסה מבצע פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך עבור עצמו.

סל
אוסף נכסים פיננסים הנסחרים בבורסה.

רווח למניה
הרווח אשר מחושב על פי חלוקת הרווח הנקי של החברה חלקי מספר מניותיה.

שער בסיס
שער הנעילה של נייר ערך מיום המסחר הקודם בבורסה.

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי