העברת כספים באמצעות חשבון הנאמנות של שגיא יוגב

העברת כספים באמצעות חשבון הנאמנות של שגיא יוגב

מעסיק/ה יקר/ה,

אנו מבקשים להזכיר כי יש להעביר כספים לחשבון הנאמנות של שגיא יוגב לכל המאוחר עד ה- 14 לחודש (ובתנאי שזהו יום עסקים) על מנת שהכספים יקבלו תאריך ערך אצל הגופים המוסדיים (היצרנים)  עד 15 לחודש ולא יצברו רביות פיגורים .

חשוב !!
כספים שיועברו לחשבון הנאמנות  ב- 15  לחודש, יקבלו אצל היצרנים תאריך ערך של יום למחרת, כאמור תאריך ערך של ה – 16 לחודש.

ציטוט מחוזר אגף שוק ההון- חוזר סוכנים ויועצים 10/2016:
“הפקדות שהופקדו בחשבון נאמנות תיחשבנה כאילו התקבלו על ידי הגוף המוסדי למחרת יום ההפקדה לכל דבר ועניין, ובכלל זה לעניין תשואה, מועד חישוב התשואות, וכו‘…”

אנא העבירו כספים במועד בהתאם לנ”ל על מנת למנוע תשלום ריביות מיותרות.

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי