משיכה פטורה ממס מקרן השתלמות כתוצאה ממשבר הקורונה הוראת שעה

משיכה פטורה ממס מקרן השתלמות כתוצאה ממשבר הקורונה

                                 הוראת שעה

 

ביום 28 ביולי 2020 פורסמה הוראת שעה (תיקון מס’ 253 ) תש”ף- 2020 .
במסגרת רשת הביטחון הכלכלית, תאפשר המדינה לפרק זמן מוגדר של חצי שנה (הוראת שעה) משיכת כספים
מקרן השתלמות לפני המועד החוקי הקבוע בחוק בפטור ממס .

הוראת השעה צפויה להיכנס לתוקף ב – 10.8.2020 .
היא תאפשר משיכה בסך של 7,500 ₪ ללא מס.
סכום זה יהיה ניתן למשוך מידי חודש למשך חצי שנה כך שהסכום הכולל הפטור יהיה 45,000 ש”ח.

המשיכה תהייה בכפוף לעמידה באחד מהתנאים הבאים:

 1. העובד או בן זוגו פוטרו או יצאו לחל”ת לאחר ה- 1.3.2020 ועד ליום בו הוגשה בקשת המשיכה לגוף
  המנהל.
 2. הכנסתו החייבת הממוצעת של העמית ובן-זוגו מעסק, ממשלח-יד או ממשכורת החל מיום 1.3.2020 ועד
  לתום החודש שקדם ליום שבו העמית הגיש את בקשת המשיכה לגוף המנהל פחתה ביחס להכנסה החייבת
  החודשית הממוצעת של מי מהם מעסק, ממשלח-יד או ממשכורת בשנת המס 2019 והעמית הגיש הצהרה
  בעניין זה לגוף המנהל יחד עם בקשת המשיכה.

 

חשוב לדעת!

 

להוראת השעה- תיקון מס’ 253

 

לתאום פגישה

  כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
  כניסה לאזור אישי