עדכונים בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופ”ח

עדכונים בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופ”ח

 

בתאריך  12/07/2020 פורסמו תיקונים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופ”ח).
החל מפברואר 2021 מאפשרים לחברי קופ”ח המבוטחים בביטוח הסיעודי, להרחיב את הכיסוי הניתן בפוליסות הנמכרות על ידי הקופה, באמצעות יצירת רובד ביטוחי נוסף מעבר לרובד הבסיסי בכפוף לחיתום רפואי.

הכיסוי כיום ברובד בסיס
מאפשר למבוטח השוהה בבית לקבל סכום ביטוח חודשי בסך של  5,500 ₪ ולמבוטח השוהה במוסד סיעודי לקבל סכום חודשי בסך  10,000 ש”ח (הסכומים נכונים למצטרפים עד גיל 49 והם הולכים ופוחתים עבור מבוטחים בגיל מבוגר יותר). תקופת הביטוח היא למשך 60 חודשים (מתום תקופת ההמתנה).

כיסוי ברובד מורחב
ניתן להרחיב את כיסוי רובד הבסיס, בכפוף לחיתום רפואי, בשתי דרכים:
1. תוספת לסכום תגמולי הביטוח החודשי כדלקמן: למבוטח השוהה בבית, תוספת של 1,000 ₪ ולמבוטח השוהה במוסד סיעודי תוספת של  3,000 ₪ שיתווספו על תגמולי הביטוח הבסיסי.

2. הארכת פרק הזמן המכוסה לקבלת תגמולי ביטוח:
א. בכיסוי ברובד הבסיסי – במשך 60 חודשים (5 שנים).
ב. בכיסוי ברובד המורחב – במשך 120 חודשים שתחילתם לאחר שהסתיימו 60 חודשי ביטוח ששולמו מכוח הרובד הבסיסי (סה”כ 15 שנים).

מגבלה: סכום הביטוח החודשי שישולם למבוטח השוהה במוסד במועד הזכאות לתגמול הביטוח החודשי, לא יעלה על שיעור של 80% מהסכום שהמבוטח שילם בפועל למוסד (הוראה שהייתה קיימת גם קודם לכן).

תנאי צירוף/ביטול לרובד מורחב

 

לתיקונים בהוראות לחץ כאן

 

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי