קודי סטאטוס עובד לדיווח בממשק התשלומים

מעסיק יקר,
לשימושך, טבלה ובה פירוט קודי סטאטוס העובד לדיווח בממשק תשלומים, קיימת חשיבות רבה על דיווח נכון של קוד הסטאטוס המתאים על מנת למנוע עיכובים מיותרים בפירעון ההפקדות.

קוד בממשק תאור הקוד קוד תשלום /
אי תשלום
האם ניתן
לדווח תשלום
תדירות הדיווח הסבר
1 חודשי/רגיל תשלום ניתן כל חודש תשלום שוטף
2 שעתי/יומי תשלום ניתן כל חודש תשלום לעובד שעתי / יומי
3 היעדר שכר אי תשלום לא ניתן כל חודש היעדר שכר ייעשה לתיאור סטאטוס של עובד אשר לא עבד כלל במהלך
החודש לגביו הועבר הדיווח, ובלבד שלא נותקו יחסי עובד מעביד
4 עונתי אי תשלום לא ניתן כל חודש עונתי ייעשה לשם מתן אינדיקציה לכך שעובד סיים עבודתו אצל מעסיק
מפאת היותו עובד עונתי. במהלך תקופה העבודה ייעשה שימוש בקוד הרלבנטי.
5 עזיבת עבודה אי תשלום לא ניתן חד פעמי עזיבת עבודה ייעשה בעת ניתוק יחסי עובד-מעביד בלבד – דיווח חד פעמי בחודש הראשון עבורו לא מועברת פרמיה
8 חופשה ללא
תשלום
אי תשלום ניתן כל חודש העובד יצא לחופשה ללא תשלום – חל”ת – קוד אי התשלום היחידי עבורו ניתן להעביר תשלום במקביל לסטאטוס
9 פטירה אי תשלום לא ניתן חד פעמי העובד נפטר – דיווח חד פעמי בחודש הראשון עבורו לא מועברת פרמיה
10 עובד החל להפקיד
בקופה אחרת
אי תשלום לא ניתן חד פעמי העובד נייד לקופה אחרת – דיווח חד פעמי בחודש הראשון עבורו לא מועברת פרמיה
11 מעבר ממשרד
למשרד
(מעבר בין חברות
בתוך אותה קבוצה)
אי תשלום לא ניתן חד פעמי מעבר בין משרד למשרד ייעשה כאשר עובד עובר בין שני משרדים ממשלתיים או בין שתי חברות שנמצאות תחת אותה חברת אם – דיווח
חד פעמי בחודש הראשון עבורו לא מועברת פרמיה מהמשרד הקודם
12 פרישה לפנסיה אי תשלום לא ניתן חד פעמי העובד פרש לפנסיה – דיווח חד פעמי בחודש הראשון עבורו לא מועברת פרמיה
13 אחר אי תשלום לא ניתן כל חודש “אחר” – ייעשה לתיאור סטאטוס עובד שלא מופיע ברשימה”
14 עובד חדש תשלום ניתן כן יעשה על מנת לשם מתן אינדיקציה לכך שמדובר בדיווח המועבר לראשונה בגין עובד חדש המצטרף לקופת ברירת מחדל. יובהר כי לא ניתן לעשות שימוש בקוד זה מקום שבו המעסיק לא התקשר עם החברה
בהסכם ברירת מחדל. דיווח חד פעמי בחודש הראשון עבורו מועברת פרמיה מהחודש הבא יש לדווח שסטאטוס רגיל

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי