מידע מקצועי

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח קצר עד בינוני, המזכה את החוסכים בהטבות מס. במסגרת זו יכול החוסך למשוך את כספו בסכום חד פעמי פטור ממס לאחר שש שנים, או להמשיך לחסוך ובכך לשמור על הפטור ממס.

מי רשאי להצטרף
לקרן השתלמות רשאים להצטרף שכירים, עצמאים (נישומים עצמאיים) חברי קיבוץ וחברים בעלי שליטה.

תחילת חברות בקרן
א. סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון.
ב. עצמאי – סוף החודש שבגינו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם, כלומר: בחודש דצמבר,
בשנת ההפקדה הראשונה, ניתן להפקיד בעבור כל שנת המס ול”הרוויח” שנה תמימה (וותק רטרואקטיבי).

תשלומים לקרן
שכיר
עד 7.5% – ע”י המעסיק
עד 2.5% – ע”י העובד ולפחות 1/3 מחלק המעביד
בכפוף לתקרה שכר בגובה 15,712 ש”ח נכון לשנת 2015
עצמאי
לעצמאי ניתנת האפשרות להפקיד עד 7% מהכנסתו, מוגבלת בתקרה, וייהנה מהטבת מס בגובה של 4.5%.
בכפוף לתקרה הכנסה מירבית שנתית של 263,000 ₪ נכון לשנת 2015.

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי