קרן השתלמות

מהי קרן השתלמות?
קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לטווח קצר עד בינוני לשכירים, עצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים.
בעבר שימשה את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני זהו האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותן פטור ממס.
במסגרת זו יכול החוסך למשוך את כספו בסכום חד פעמי פטור ממס לאחר שש שנים, או להמשיך לחסוך ובכך לשמור על הפטור ממס.

אופן ההפקדה לקרן השתלמות
בקרן השתלמות לשכירים- גובה הפקדה הוא עד 7.5% מהשכר משלם המעסיק ו 2.5% מהשכר משלם העובד. הפקדת העובד חייבת להיות בשיעור של 1/3 (שליש) לפחות מזו של המעסיק ועד לתקרת שכר של 15,712 ₪ (נכון לשנת המס 2022).

בקרן השתלמות לעצמאים – הפקדה מותרת ללא חיוב במס רווח הון, תתאפשר עד 7% מההכנסה החייבת בפועל ועד לתקרת שכר של 270,000 ש”ח בשנה (נכון לשנת המס 2022).

הטבות מס
במסגרת ההפקדה לקרן השתלמות, המדינה מעודדת שכירים ועצמאים לחסוך וליהנות מהטבות מס, עד לתקרה הקבועה בחוק
הטבת מס לשכיר- הפקדת המעסיק פטורה ממס עד תקרה.
הטבות מס לעצמאי- הפקדה עד 7% מהכנסתו השנתית, מתוכה מוכרת הפקדה בשיעור 4.5% עד התקרה.
הפקדות לקרן השתלמות לשכיר ועצמאי פטורות ממס ריווחי הון.עד לגובה התקרה.

משיכת כספים מקרן השתלמות
משיכת כספים מקרן השתלמות, ללא ניכוי מס, תתאפשר באחד מהתנאים הבאים:

  1. וותק של 6 שנים ומעלה מיום ההפקדה הראשונה.
  2. וותק של 3 שנים ומעלה – החל מגיל פרישה.
  3. וותק של 3 שנים ומעלה ומטרת משיכה הכספים היא יציאה להשתלמות (יש לצרף אסמכתאות לכך).
  4. בכפוף לאישור מס מפקיד שומה.

במידה וקיימת קרן השתלמות נזילה יש לצרף אישור ותק מהקרן הותיקה לצורך חישוב הותק
משיכה שלא על פי אחד מהתנאים המפורטים מעלה מוגדרת כמשיכה שלא כדין ותהיה כרוכה בתשלום מס מירבי כאלטרנטיבה למשיכת הכספים מקרן ההשתלמות, ניתן לקבל הלוואה על חשבון קרן ההשתלמות ולהמשיך ליהנות מהטבות המס בחיסכון זה.

למה דווקא קרן השתלמות?

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי