קרן פנסיה

מהי קרן פנסיה?
קרן פנסיה הינה אפיק חיסכון המיועד לשכירים ועצמאים לתשלום פנסיה חודשית בהגיעם לגיל פרישה (67 לגבר, 64 לאישה). המאפיינים העיקריים של קרן הפנסיה הם קופה שיתופית וביטוח הדדי.

לכל קרן פנסיה יש תקנון שמסדיר את כל החובות והזכויות של החוסכים בקרן. החברה המנהלת את קרן הפנסיה חייבת לפעול על פי התקנון שמבטיח זכויות שוויוניות לכל החוסכים בקרן, ואינה רשאית לשלם תשלום שאינו בהתאם לתקנון.

מה כוללת קרן הפנסיה?

כיום ניתן להצטרף לשני סוגי קרנות:
קרן פנסיה מקיפה: כוללת שלושה סוגים של רכיבים ביטוחיים: חיסכון, ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. קרן פנסיה מקיפה מציעה לחוסך כמה אפיקי השקעה לבחירתו, המשלבות השקעות בשוק ההון בגובה 70% ואגרות חוב ממשלתיות בגובה 30%, בריבית ריאלית שנתית מובטחת של 4.8%.
קרנות פנסיה כלליות: משקיעות את כל נכסיהן בשוק ההון.

כיצד נקבעת קצבת הפנסיה החודשית
גובה קצבת הפנסיה החודשית אותו משלמת הקרן לעמית (או במקרה מותו, לשאירים שלו) לאחר פרישתו לגמלאות,
נקבע על-פי הגורמים הבאים:

הטבות מס
על מנת לעודד שכירים ועצמאיים לחסוך לתקופת הפרישה, המדינה מעניקה הטבות מס לחוסכים, עד לתקרה הקבועה בחוק.
הטבת מס בקרן פנסיה נעשית במועד ההפקדה לשכיר ובתום שנה לעצמאי, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

הטבות מס לשכיר – זיכוי בגובה 35% עבור הפקדת העובד, כפוף לתקרה. עבור תגמולי המעסיק העובד לא ישלם שווי מס, כפוף לתקרה.
הטבות מס לעצמאי – עבור הפקדה בגובה 5% מהשכר, יש זיכוי בגובה 35%. הפקדה נוספת בגובה 11% תזכה לניכוי בגובה המס השולי אותו משלם העצמאי, כפוף לתקרה.

דמי ניהול בקרן פנסיה
קרן הפנסיה גובה מהחוסכים דמי ניהול אשר שונים זה מזה בין הקרנות השונות והמסלולים השונים.
לצורך השוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ניתן להיכנס לאתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

למה דווקא קרן פנסיה?

———————————————————————————–

מבוטחים/ות יקרים/ות,

מצורף קישור למחשבון פנסיה צפויה בקרן פנסיה “מקפת”.

לכניסה לקישור – יש ללחוץ על האייקון של מקפת

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי