יציאת עובדים לחופשה ללא תשלום בצל משבר הקורונה

יציאת עובדים לחופשה ללא תשלום בצל משבר הקורונה

בשל משבר הקורונה עובדים רבים מקבלים הודעה על יציאתם לחופשה ללא תשלום.
ישנן מספר פעולות חשובות שעל המעסיק לבצע במערכת השכר וכן פעולות שעל העובדים לבצע לשם שמירה על זכויותיהם בתוכניות הפנסיוניות השונות.

פעולות המעסיק


פעולות הנדרשות לביצוע ע”י העובד לשם שמירה על כיסוי ביטוחי

ביטוחים פנסיונים כוללים בד”כ, מלבד חיסכון לגיל פרישה גם כיסוי ביטוחי: “אובדן כושר עבודה” בביטוח מנהלים או “קצבת נכות” בקרן הפנסיה.
“ריסק” כיסוי לביטוחי למקרה פטירה חס וחלילה בביטוח מנהלים או “קצבת שארים” בקרן פנסיה.
השמירה על כיסוי ביטוחי ללא חיסכון נקראת “ריסק זמני”.
אפשרות להסדר ריסק זמני ניתן לבצע בקרנות פנסיה חדשות ובביטוחי מנהלים.

בקרן פנסיה חדשה:  בפנסיית שארים ו/או נכות. (קרן פנסיה החדשה עמיתים שהצטרפו לאחר 1995/03)


ביטוח מנהלים

קיים כיסוי זמני אוטומטי לרוב לתקופה שלא עולה על שלושה חודשים בגובה סכומי ביטוח הקיימים בפוליסה.
חברת הביטוח תודיע על סיום תקופת הריסק הזמני ותבקש הנחיות המשך (ע”פ פרטי הקשר הקיימים אצלה).

על העובד להגיש בפרק זמן זה בקשה להמשיך את הכיסוי הביטוחי בטופס “בקשה לריסק זמני” זאת בצירוף אמצעי תשלום (הוראת קבע או פרטי כרטיס אשראי).

להלן פרוט ההטבות שהוענקו ע”י חברות הביטוח בעקבות המצב כפי שידועות לשגיא יוגב נכון למועד פרסום מסמך זה

חברת הביטוחשלושה חודשים ראשונים מתחילת החל"תלאחר מכן
הפניקס

הטבה תקפה ליוצאים לחל"ת או מסיימי עבודה עד 30/4/2020
ההטבות ניתנות למסיימי עבודה/יוצאים
לחל"ת לתקופה שעד תחילת עבודת המבוטח במקום עבודה חדש,
אך לא יותר מ- 3 חודשים
3 חודשים ראשונים יגבה תעריף מפעלי
כפי שהיה אצל המעסיק.
לאחר מכן יעודכן התעריף לתעריף אישי ע"פ גיל המבוטח ותוספות שנקבעו.
מגדלהכיסוי הביטוחי ישמר במסגרת ”ריסק זמני"
למשך 3 חודשים ללא תשלום
תעריף אישי
כללללא עלות עד חזרה לעבודה או סיום חל"ת
לתקופה של 3 חודשים
תעריף אישי
הראלעד 3 חודשים חינם לשכירים בחל״תתעריף אישי
מנורההכיסוי הביטוחי ישמר במסגרת ”ריסק זמני"
תעריף אישי למשך 3 חודשים ללא תשלום
תעריף אישי

קרן פנסיה ותיקה שבהסדר

ניתן להמשיך במעמד של מבוטח פעיל ולשלם לקרן דמי גמולים באופן עצמאי.
זאת לשם שמירה על רצף הפקדות המקנה כיסוי פנסיוני לקצבאות נכות ושאירי מבוטח פעיל, פעולה זו משמרת את הזכויות בקרן
הפנסיה.
על העובד להודיע ל”עמיתים- קרנות פנסיה ותיקות” באופן עצמאי על רצונו להפקיד דמי גמולים כ”מבוטח עצמאי” בטלפון 6667 * ולבקש “הסכם המשכת ביטוח למבוטח עצמאי” או לכל קרן פנסיה ותיקה אחרת שלא מנוהלת ע”י “עמיתים” לה הופקדו כספים עד כה.
לידיעה – מבוטח יהפוך ללא פעיל (ללא כיסוי ביטוחי) אם לא שולמו עבורו לקרן דמי גמולים במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים ומעלה, וכל עוד לא חזר להיות מבוטח פעיל.

נושאים שחשוב לדעת:

אתם מוזמנים להיכנס לאתר לקבלת מידע נוסף להערכות הסוכנות בצל משבר הקורונה

אין בכתוב כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים של כל אדם ואדם.
אין ברשום לעיל להחליף את הרשום בתנאי הפוליסה או בתקנון קרן הפנסיה אשר בכל מקרה גוברים על הרשום כאן.

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי