היערכות שגיא יוגב להתפשטות נגיף הקורונה

היערכות שגיא יוגב להתפשטות נגיף הקורונה

שגיא יוגב ערוכה לתרחישי חירום בהתאם לתוכנית סדורה להמשכיות עסקית.

לאור התפרצות נגיף הקורונה בישראל ובעולם ובשל עליה בהסתברות לקיומו של מצב חירום, הסוכנות ביצעה ומבצעת פעולות להגברת מודעות הפרט והחברה והגברת ההיערכות לחירום.
בעקבות הודעת משרד הבריאות על השבתת המשק באופן מלא/חלקי, ההתקשרות והעדכונים מול שגיא יוגב יתבצעו באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

אנו מביאים בפניכם את פירוט הפעולות אשר נקטה ונוקטת הסוכנות:

מניעה:
החברה פועלת באופן מלא בהתאם להנחיות משרד הבריאות וככל שיידרש תאפשר החברה לעובדים חיוניים לעבוד מהבית ובמקביל לאפשר למעסיקים ולמבוטחים לפעול באופן עצמאי מול אתרי חברות הביטוח ומול הצוותים שלנו.
החברה פועלת לאכוף את הנחיות משרד הבריאות לגבי עובדים שחוזרים מחו”ל והנחיות לעובדים שמתכננים נסיעה לחו”ל.
הועברו הנחיות לעובדים לנושאי התקהלויות, כנסים, היגיינה והנחיות כלליות.
סגירת חדר אוכל – בהתאם להחלטת הקבוצה נסגר חדר האוכל על מנת למנוע התקהלות מיותרת.
ניקיון והיגיינה – ניקיון מוגבר של משרדי החברה הכולל ניקוי ידיות של דלתות, פיזור עמדות ניקוי של ג’ל לידיים ועוד.

היערכות למצב שבו לא תתקיים עבודה במשרדי החברה:
מתקנים חלופיים –במקרה של הימצאות מתחם נגוע בנגיף במשרדי הסוכנות, אזורים מוגדרים עשויים להיסגר לפרק זמן של מספר ימים ובשל כך, לא תתאפשר גישה למתחמים הנגועים. במקביל החברה נערכת להכנת מתחמים חלופיים שבהם ניתן לעבוד.
מחשבים – החברה נערכת לעבודה מהבית עם עשרות מחשבים ניידים לעובדים שהוגדרו כחיוניים בשעת חירום (סוכנים, עובדי תפעול וגביה, תביעות).
אתר אינטרנט של החברה – בדף הבית באתר החברה תעודכנה הנחיות ומידע להיערכות הסוכנות להתפשטות נגיף הקורונה.
מרכזייה – בשעת חירום תופעל הודעה קולית במרכזייה על כך שהסוכנות עוברת לפעילות במתכונת חירום עם הפנייה לאתר החברה למידע נוסף.
תקשורת – החברה פעלה לייצר קבוצות וואטסאפ לצוות היגוי הכולל חברי הנהלה וקבוצה של כל עובדי החברה.

שירותי גביה ותפעול בשעת חירום:
פעילות הגביה בשגיא יוגב קיבלה תעדוף בזמן חירום.
עובדי הגביה וראשי הצוותים מצוידים במחשבים ניידים לצורך ביצוע פעולות הגביה מרחוק.

פגישות סוכנים:
סוכני שגיא יוגב מצוידים במחשבים ניידים ובטלפונים סלולריים וממשיכים לבצע פגישות פרונטליות, טלפוניות או דיגיטליות ולתת מענה מלא לכל צרכי השירות של לקוחותינו.

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי