כיסוי במקרה פטירה

ביטוח חיים

מהו ביטוח חיים?
ביטוח חיים הינו פיצוי שמשולם למוטבים של המבוטח במקרה פטירתו חו”ח.
סכום הכסף שיקבלו המוטבים מן הביטוח יאפשר להם להבטיח שמירת רמת חיים קיימת, למרות האובדן הכלכלי.

שיקולים עיקריים בעת רכישת ביטוח חיים (ריסק)


למה דווקא ביטוח חיים?

 

ביטוח ריסק לשיעורין

מהו ביטוח ריסק לשיעורין
זהו ביטוח חיים המבטיח הכנסה חודשית לבני המשפחה.
ביטוח ריסק לשיעורין הינו תכנית ביטוח למקרה מוות בלבד ללא מרכיב חיסכון, המאפשרת לרכוש עבור כל אחד מבני המשפחה, אשר יקבעו כמוטבים, סכומי תשלום חודשי שונים ולתקופות שונות.
במקרה פטירת המבוטח חו”ח ישולם לכל מוטב הסכום החודשי שנרכש בגינו, החל ממועד פטירתו, ועד לתום התקופה שקבע המבוטח בגין אותו מוטב. באופן כזה ניתן להתאים את הכיסוי הביטוחי ליכולות הכספיות ולצרכי המשפחה.

למה דווקא ריסק לשיעורין?

 

ביטוח “מוות מתאונה”

מהו ביטוח מוות מתאונה
מוות כתוצאה מתאונה מותיר את המשפחה  עם התמודדות  של עול כלכלי מיידי ובלתי צפוי. ביטוח למקרה מוות מתאונה הינו ביטוח הכולל תשלום חד פעמי למוטבים של המבוטח מקרה של מות המבוטח חו”ח כתוצאה מתאונה. מטרתו לשמור על רמת חייהם של בני המשפחה לאחר פטירתו חו”ח.

למה דווקא ביטוח מוות מתאונה?

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי