עזיבת עבודה

פוליסה לביטוח מנהלים/קרן פנסיה, הינה הנכס הכלכלי היקר ביותר אותו צובר כל אזרח על מנת להגיע מוכן
מבחינה כלכלית לגיל פרישה. בנוסף, הנכס נועד להגן על ביטחונך הכלכלי בעת פרישתך לגמלאות וכן מפני אירועים
בלתי צפויים כגון: נכות או מקרה מוות חו”ח. חשוב להקפיד לשמור על הפוליסה שלך מאחר וערכה הולך וגדל עם
השנים. על מנת לאפשר לך לתכנן את צעדיך להלן פירוט האפשרויות העומדות לבחירתך, בהתאם למצבך ולתכניותיך.

אם עזבת את מקום העבודה:

בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן הפנסיה נצברים לזכותך בדרך כלל שני סוגי כספים: כספי פיצויים וכספי תגמולים,
כספים אלו הופרשו על ידך ועל יד מעסיקך. האפשרויות העומדות לפניך הן:
1 . השארת הכספים לפרישה – צעד נבון שישאיר את כספי הפוליסה בשלמותם.
2 . משיכת כספי הפיצויים ו/או התגמולים – צעד זה אינו מומלץ מאחר וכספים אלו עלולים להיות חייבים במס
בחלקם והנם חלק משמעותי מהחיסכון שלך לגיל פרישה.
בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן הפנסיה קיימים כיסויים ביטוחים, חשוב לשמר את הכיסוי הביטוחי בהתאם למצבך
הרפואי הקודם.

טרם מצאת מקום עבודה חדש? אתה בתקופת מעבר?

קיימת אפשרות לשמור על הכיסוי הביטוחי המלא תמורת תשלום פרמיה מופחתת לעלויות הריסק בלבד. בתקופת
ה”ריסק הזמני” כספי החיסכון שבפוליסה מוקפאים כאשר הם צמודים לתנאי ההצמדה/השקעה בהתאם לתנאים
הכללים של הפוליסה.

מצאת מקום עבודה חדש?

דאג להעביר את הפוליסה לבעלותו של המעסיק החדש, העבר אלינו את פרטי איש הקשר במקום עבודתך החדש
על מנת שנוכל לטפל וללוות אותך בתהליך המשך הפוליסה אצל המעסיק החדש. הפוליסה תותאם לשכרך החדש
תוך ניצול מלא של הטבות המס, כך תבטיח את רצף זכויותיך בתנאי הפוליסה שבידך.

הפכת עצמאי?

תוכל להמשיך ולקיים את הפוליסה בלא כל שינוי בתנאיה. כעצמאי, יכיר מס הכנסה בתשלום הפרמיה כהוצאה לצרכי
מס (כפוף לתקנות המיסוי). אנו מזמינים אותך לפנות אלינו לקבלת ייעוץ אישי ומקיף, בכדי שלא יפגעו זכויותיך.

 

 

——————– היום שלנו הוא המחר שלך ——————–

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי