אובדן כושר עבודה


מהו אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד למקרה בו איבדת חו”ח את יכולתך לעבוד עקב מחלה או תאונה. ביטוח זה מעניק פיצוי בגובה של עד 75% מהשכר החודשי שהיה לפני האירוע.
את הביטוח ניתן לרכוש באופן עצמאי או כתוספת על החיסכון הפנסיוני. הביטוח נועד לסייע לך בתקופה של ירידה בהכנסות וכך תוכל להמשיך לפרנס  בכבוד אותך ואת משפחתך.
כמו כן, במצב סיעודי, כהגדרתו בתנאי הפוליסה, יוגדל הפיצוי החודשי בשיעור של עד 25%, בהתאם לגובה אובדן כושר העבודה למשך כל תקופת הפיצוי.
בביטוח אובדן כושר עבודה קיימת תקופת המתנה, לרוב של שלושה חודשים עד לקבלת התשלום. ניתן לרכוש בתוספת תשלום ביטוח גם בעבור החודשים הראשונים של תקופת אובדן כושר העבודה.

הטבות מס


למה דווקא ביטוח אובדן כושר עבודה?

 

נכות מתאונה

מהו ביטוח נכות מתאונה?
ביטוח למקרה נכות מתאונה נועד להבטיח לך סכום כסף חד פעמי במקרה של נכות קבועה כתוצאה מתאונה.
מטרתו להקל עליך את ההתמודדות עם העלויות הכספיות הנובעות ממצבך הרפואי החדש במקרה של נכות חלקית קבועה, ישולם חלק יחסי מסכום הפיצוי שנרכש בתוכנית, בהתאם לתנאי הביטוח.

למה דווקא ביטוח נכות מתאונה?

 

 

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי