תיקון 16: צו הרחבה בדבר הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק.

בחודש יולי 2016 , נכנס לתוקפו צו ההרחבה והסכם הקיבוצי הכללי להגדלת שיעור הפקדות במשק. בהסכם זה נקבע כי הגדלת אחוז ההפקדות יבוצע בשתי פעימות עפ"י הפירוט הבא:

המשך קריאה

לתאום פגישה

כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודויות ופרטים